monikulttuurinen lastenkoti 

Lastenkoti Napenda on Helsingin Pitäjänmäessä sijaitseva seitsemänpaikkainen monikulttuurinen lastenkoti, joka on suunnattu lapsille ja nuorille, joilla asuminen muualla ei syystä tai toisesta onnistu. Lastenkodissa alaikäiselle tarjotaan kodinomainen kasvuympäristö ja turvalliset arjen rakenteet aikuisjohtoisesti.

Yksikössä työskentelee erilaisista kulttuuritaustoista tulevien lasten ja nuorten kanssa kokemuksensa hankkinut henkilöstö, jolla on kokemusta kulttuurisensitiivisyyden tärkeydestä osana lapsen ja perheen kohtaamista. Lapsen kanssa tehtävän tavoitteellisen ohjaustyön lisäksi on toiminnan kantavana teemana toteuttaa perhetyötä osana prosessia. Lasta ja perhettä tuetaan yksilöllisesti löytämään omat voimavaransa omista lähtökohdistaan ​​käsin. Tavoitteena on lapsen oman elämänhallinnan ja perheen yhteisen elämänpolun löytyminen.

Lastenkodissa on vapautumassa paikkoja. Vapautuvia paikkoja voi tiedustella jannika.mertanen@napenda.fi 

PALVELU

Lyhyt- ja pitkäkestoinen sijaishuolto

  • Yksilöllinen kohtaaminen

  • Kulttuurisensitiivisyys

  • Erilaisuuden hyväksyminen

  • Inhimillisyys

  • Omaohjaajatyöskentely: Oma­ohjaajat tarjoavat mahdollisuuden merkityksellisen tunne­siteen sekä vuoro­vaikutus­suhteen luomiseen. Omaohjaaja­työllä pyritään tarjoamaan lapselle korjaavia kokemuksia, mahdollisuus johdon­mukaisen ja luotettavan aikuisen läsnä­oloon sekä kiinnostukseen lasta ja hänen asioitaan kohtaan.

Jälkihuolto ja tuki kotiutumisen jälkeen

  • Enemmän tukea tarvitseva 18-vuotias voi jäädä asumaan ja harjoittelemaan itsenäistymistaitoja Napendaan lyhyeksi ajaksi täysi-ikäistyttyään.

Perhetyö

  • Lastenkoti Napendassa on systeemiseen perhetyöhön koulutetut ohjaajat, lue lisää Napendan systeemisestä perhetyöstä painamalla tästä

  • Perhetyö on mm. perheen omien voima­varojen, vuoro­vaikutuksen ja arjen sujumisen vahvistamista

  • Avointa ja suoraa keskustelua, jossa yhdessä haetaan lapselle ja perheelle parhaita mahdollisia ratkaisuja perheen omia arvoja ja asenteita kunnioittaen sekä uusia ajatuksia luoden

ARVOT JA TOIMINTA­TAVAT

Meillä jokainen asiakas kohdataan yksilönä. Laadimme lapselle hoito- ja kasvatus­suunnitelman sekä neuvottelemme sijoituksen tavoitteet yhdessä kunnan lasten­suojelun sosiaali­työntekijän kanssa. Ammatti­taitoinen tiimimme toimii sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Perhetyö ja kulttuuri­sensitiivisyys ovat kiinteä osa työskentelyämme. Napendan kaikkea toimintaa ohjaa yrityksen perus­arvot; arvostus, kunnioitus ja oikeuden­mukaisuus.

YHTEYS­TIEDOT

Petteri Vähäpesola

Lastenkodin johtaja

050 448 1902

petteri.vahapesola@napenda.fi

Minna Varis-Virtanen

Toimitusjohtaja

Laskutus ja sopimusasiat

050 448 1905

minna.virtanen@napenda.fi

Henry Happy Shoma

Turvallisuus

050 448 1903

henry.shoma@napenda.fi

050448 1900

Lastenkoti Napenda

Lastenkoti Napenda

Knuutintie 12 00370 Helsinki

Näytä Google Mapsissa

monikulttuurinen lastenkoti

napenda

Knuutintie 12
00370 Helsinki

P. 050 448 1900

Yritystunnus 2833480-3

Tietosuojaseloste

Icons made by Freepik from www.flaticon.com are licensed by CC BY 3.0.