Tietosuojaseloste on tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja.

Napenda Oy:n johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet noudattamaan Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia toimintaperiaatteita henkilötietojen käsittelyssä.

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin. Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Napenda Oy:n keskeisimmät asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävät henkilörekisterit tietosuojaselosteineen ovat henkilörekisteriperusteisesti eriteltynä alla.

Muut henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet toimitamme pyydettäessä erikseen.

Asiakasrekisteri (Napenda Oy henkilötietojen käsittelijänä)

Rekrytointirekisteri

Verkkovierailurekisteri

monikulttuurinen lastenkoti

napenda

Knuutintie 12
00370 Helsinki

P. 050 448 1900

Yritystunnus 2833480-3

Tietosuojaseloste

Icons made by Freepik from www.flaticon.com are licensed by CC BY 3.0.